Συμμετοχή του σχολείου μας στην διαδικτυακή εκδήλωση της ΕΕΠΦ

  Συμμετείχαμε στη διαδικτυακή εκδήλωση της ΕΕΠΦ (Φεβρουάριος 2024)

Εκπρόσωποι του σχολείου μας συμμετείχαν και παρακολούθησαν τη διαδικτυακή εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης "Μειώνω το οικολογικό μου αποτύπωμα στο σπίτι και στο σχολείο". Ο επικαιροποιημένος οδηγός που παραλάβαμε θα εμπλουτίσει τις δράσεις μας με νέες προκλήσεις - δράσεις αναφορικά με την αειφορική πολιτική του σχολείου μας. Παράλληλα ενημερώθηκε η εκπαιδευτική μας κοινότητα για τη διαδικτυακή εκδήλωση, μέσω αποστολής προσκλήσεων και  ανάρτησης του συνδέσμου της εκδήλωσης στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, για περαιτέρω διάχυση της δράσης.

 Η διάχυση της δράσης στην ιστοσελίδα του σχολείου μας 

Συγγραφέας: 
Μαρία Μαγκίρογλου