"Υγρότοποι της Λέσβου- Μία πλούσια εθνική κληρονομιά"

Εκπαιδευτική επίσκεψη των Β' και Δ'  τάξεων στα πλαίσια του προγράμματος του ΚΕΠΕΑ Ευεργέτουλα στις 28 Μαρτίου 2024.

Συγγραφέας: 
Ελένη Γυρέλλη