10ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2021
Θέματα: 
2021-2022
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Hλιoύπoλης βρίσκεται στην οδό Μυκόνου 34 στην Ηλιούπολη Αττικής. Ιδρύθηκε το 1968 και το Σεπτέμβριο του 1983 μεταφέρθηκε στο ιδιόκτητο κτίριο που στεγάζεται μέχρι σήμερα. Λειτουργούν 6 τάξεις και συνολικά 12 τμήματα. Το σχολείο δραστηριοποιείται σε Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και είναι ενεργό στην ευρωπαϊκή δράση eTwinning από το 2005 που ξεκίνησε αυτή η δράση ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων.

Διεύθυνση: 
Μυκόνου 34
Ηλιούπολη
16346 Helioupolis