10ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2023
Θέματα: 
2023-2024
Νερό
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Θάλασσες και Ακτές

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου
56626 Θεσσαλονίκη