10ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2011
2014
2016
2019
Έτος Εγγραφής: 
2008
Θέματα: 
2008-2009
Απορρίμματα
2009-2010
Ενέργεια
2010-2011
Νερό
2011-2012
Ενέργεια
2014-2015
Ανθρώπινα δικαιώματα
2015-2016
Απορρίμματα
2016-2017
Νερό
Ενέργεια
2017-2018
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
2018-2019
Ανθρώπινα δικαιώματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

<p>-</p>

Διεύθυνση: 
Ιωαννίνων 12
16232 Βύρωνας