10ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
Έτος Εγγραφής: 
2009
Θέματα: 
2009-2010
Σχολική Αυλή
2010-2011
Νερό
2012-2013
Απορρίμματα
2013-2014
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Σαλαμίνος & Αριστοφάνους
15232 Χαλάνδρι