10ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης Θεσσαλονίκης

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2019
Θέματα: 
2019-2020
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Φύση και βιοποικιλότητα
Θάλασσες και Ακτές
Κλιματική Αλλαγή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Δημ. Γληνού
567 28 Νεάπολη