12/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Μεσοποταμίας Καστοριάς

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
Έτος Εγγραφής: 

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ . ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΡΑΣΗ.

Διεύθυνση: 
Μεσοποταμία Καστοριάς