13ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αχαρνών

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
Έτος Εγγραφής: 
2013
Θέματα: 
2013-2014
Απορρίμματα
2016-2017
Απορρίμματα
2017-2018
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Εσπερίδων 25
13671 Αχαρνές