14ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2007
Έτος Εγγραφής: 

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Κρίνων 24
152 33 Χαλάνδρι