1ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
1999
Έτος Εγγραφής: 

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Ιάκχου
192 00 Ελευσίνα