1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
Έτος Εγγραφής: 
2006
Θέματα: 
2005-2006
Απορρίμματα
2009-2010
Ενέργεια
Νερό
Απορρίμματα
2012-2013
Litter Less
2013-2014
Ενέργεια
Απορρίμματα
2016-2017
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Λεωφ. Μαραθώνος 115
190 05 Νέα Μάκρη