1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2012
Θέματα: 
2012-2013
Απορρίμματα
2015-2016
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Έλλης 19
172 35 Δάφνη