22ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2000

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Ηρώς Κωνσταντοπούλου
163 41 Ηλιούπολη