23ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2022
Θέματα: 
2022-2023
Αειφόρο Σχολείο
Φύση και βιοποικιλότητα
2023-2024
Φύση και βιοποικιλότητα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το 23ο Νηπιαγωγείο βρίσκεται στον οικισμό Πεντέλης στα Ιωάννινα, έχει δύο Τμήματα πρωινά κι ένα Τμήμα ολοημέρου και γειτνιάζει με το αισθητικό δασύλλιο της πόλης των Ιωαννίνων. Από το 2012 και για  τα επόμενα χρόνια το μήνα Μάρτιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Νηπιαγωγών,  υλοποιείται το πρόγραμμα του "Δασικού Νηπιαγωγείου". Το σχολείο "μεταφέρεται" στο κοντινό δασύλλιο καθώς και οι καθημερινές του δραστηριότητες και η υλοποίηση προγραμμάτων του.

Μετά από  διακοπή τριών ετών, φέτος θα λειτουργήσει ξανά. Στόχος μας η διαφοποποιημένη αντίληψη η οποία σε σύνδεση με τη βιωματική-αισθητηριακή αντίληψη, συνιστούν βασική προυπόθεση τόσο για τη νοητική ανάπτυξη των παιδιών, όσο και για την ανάπτυξη δημιουργικής, κριτικής και αυτόνομης σκέψης 

Διεύθυνση: 
Συνοικισμός Πεντέλης
45332 Ιωάννινα