26ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
1999
Έτος Εγγραφής: 

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Eυαγγελιστρίας & Φλέβας
Ίλιο