2ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2003
Έτος Εγγραφής: 

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Ανεξαρτησίας 4 & Ολυμπίας 1
164 51 Αργυρούπολη