2ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
Έτος Εγγραφής: 
2011
Θέματα: 
2011-2012
Ενέργεια
2012-2013
Απορρίμματα
Litter Less

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Λ.Κουντουριώτη 43
74100 Ρέθυμνο