2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
Έτος Εγγραφής: 

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Άττιδος 7
166 72 Βάρη