2/θ Νηπιαγωγείο Αγίου Κωνσταντίνου

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2020
Θέματα: 
2020-2021
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Θάλασσες και Ακτές
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Κλιματική Αλλαγή
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
2021-2022
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Φύση και βιοποικιλότητα
Θάλασσες και Ακτές
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Μετακινήσεις - μεταφορές
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
2022-2023
Νερό
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Φύση και βιοποικιλότητα
Θάλασσες και Ακτές
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Κλιματική Αλλαγή
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη

Τα νέα του Σχολείου μας

17.6.2022

Πορεία με στόχο, καθαρισμός ακτών και συνεργασία με φορείς.

https://www.canva.com/design/DAEgtzw303E/watch

 

1.7.2021

Ενδεικτικά οι περιβαλλοντικές δράσεις μας για το σχολικό έτος 2020-2021. Εμπλοκή και στο eTwinning συνεργατικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα ΕΝΕΡΓΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΣΥΜΜΑΧΙΑ.

Εμπλοκή και συνεργασία με τοπικούς και περιβαλλοντικούς φορείς.

 

https://drive.google.com/file/d/1YPL2cIGxWT8ICH_v8cS2krx-BmX90ru8/view?usp=sharing

Διεύθυνση: 
Ανδρούτσου
35006 Άγιος Κωνσταντίνος