3ο Δημοτικό Σχολείο Αλικαρνασσού

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2013
Θέματα: 
2013-2014
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Αγίου Γεωργίου 11
715 00 Ηράκλειο