3ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2000
Έτος Εγγραφής: 

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Κύπρου 119, Κόρινθος
201 00 Κόρινθος