3ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2002

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Αγράφων
320 09 Σχηματάρι