3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2000
2004
Έτος Εγγραφής: 

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Μπιζανίου 1
166 73 Βούλα