4ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Ιωάννη Ρέντη

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2000
Έτος Εγγραφής: 

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Νάξου 60-64
182 33 Άγιος Ιωάννης Ρέντης