4ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
Έτος Εγγραφής: 
2015
Θέματα: 
2015-2016
Ενέργεια

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Νεοφύτου 29
34100 Χαλκίδα