4ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2007
Έτος Εγγραφής: 

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Πιττακού 5
811 00 Μυτιλήνη