4ο Γυμνάσιο Αιγίου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2003
Έτος Εγγραφής: 

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Οικισμός Μεσσηνέζη
251 00 Αίγιο