5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
1997
1999
2002

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Παλαιών Πατρών Γερμανού
Προφήτης Ηλίας
123 51 Αγία Βαρβάρα