6ο Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
1997
1999
2002

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Καράνου 30
582 00 Έδεσσα