70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2011
2014
2016
2019
2022
Έτος Εγγραφής: 
2008
Θέματα: 
2008-2009
Απορρίμματα
2009-2010
Ενέργεια
2010-2011
Νερό
2011-2012
Αειφόρο Σχολείο
Litter Less
2012-2013
Αειφόρο Σχολείο
Litter Less
2013-2014
Απορρίμματα
Litter Less
2014-2015
Litter Less
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Αειφόρο Σχολείο
2021-2022
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Κλιματική Αλλαγή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Καλλισπέρη 1
117 42 Αθήνα