77ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
Έτος Εγγραφής: 
2008
Θέματα: 
2008-2009
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2009-2010
Ενέργεια

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Τρώων 18
118 51 Αθήνα