77ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2019
2022
Έτος Εγγραφής: 
2015
Θέματα: 
2015-2016
Σχολική Αυλή
Φύση και βιοποικιλότητα
Litter Less
2016-2017
Σχολική Αυλή
2017-2018
Αειφόρο Σχολείο
2018-2019
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
2019-2020
Αειφόρο Σχολείο
2020-2021
Αειφόρο Σχολείο
2021-2022
Ενέργεια
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Ιωάννη Πάγκα 23
11524 Αθήνα