7ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2011
Έτος Εγγραφής: 
2008
Θέματα: 
2008-2009
Απορρίμματα
2009-2010
Ενέργεια

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Σπύρου Μερκούρη 20
116 34 Αθήνα