7ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
Έτος Εγγραφής: 
2011
Θέματα: 
2011-2012
Ενέργεια
2012-2013
Ενέργεια
Σχολική Αυλή
2013-2014
Απορρίμματα
2014-2015
Σχολική Αυλή
2014-2015
Σχολική Αυλή
2014-2015
Ενέργεια

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Δρυάδων 43
111 46 Γαλάτσι