7ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2012
Θέματα: 
2012-2013
Litter Less
2013-2014
Απορρίμματα
Litter Less
2014-2015
Απορρίμματα
Litter Less
2023-2024
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
7η πάροδος Δονάτου Δημουλίτσα 7
491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ