7ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδος

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2019
2022
Έτος Εγγραφής: 
2015
Θέματα: 
2015-2016
Απορρίμματα
2016-2017
Απορρίμματα
2018-2019
Νερό
2019-2020
Απορρίμματα
2020-2021
Απορρίμματα
2021-2022
Νερό
2022-2023
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Αγ.Κωνσταντίνου & Ελένης & Αλεξάνδρας
19016 Αρτέμιδα