7ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
2019
Έτος Εγγραφής: 
2014
Θέματα: 
2014-2015
Σχολική Αυλή
2015-2016
Νερό
Απορρίμματα
2016-2017
Αειφόρο Σχολείο
2017-2018
Νερό
Απορρίμματα
Διεύθυνση: 
Κερκύρας Σεισμόπληκτα
45332 Ιωάννινα