8ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2000
2006

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Γερμανού 186
263 31 Πάτρα