8ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
2016
2019
Έτος Εγγραφής: 
2011
Θέματα: 
2011-2012
Απορρίμματα
Litter Less
2012-2013
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Litter Less
2013-2014
Ενέργεια
2014-2015
Νερό
Ενέργεια
Litter Less
2015-2016
Απορρίμματα
2016-2017
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2017-2018
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Αιγιάλειας 33Α
162 33 Βύρωνας