92ο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
Έτος Εγγραφής: 

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

92ο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: 
Παπάφη 229
54454 Θεσσαλονίκη