9ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2012
Θέματα: 
2012-2013
Ενέργεια
Νερό
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Λουκιανού 2
601 00 Κατερίνη