Αναξαγόρειο Γυμνάσιο Νέας Λαμψάκου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2007
Έτος Εγγραφής: 

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
341 00 Νέα Λάμψακος