Παιδικός Σταθμός Άξιον Εστί

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2022
Έτος Εγγραφής: 
2016
Θέματα: 
2016-2017
Σχολική Αυλή
2017-2018
Απορρίμματα
2018-2019
Νερό

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

ιδιωτικο πρότυπο σχολείο

Διεύθυνση: 
Προφήτη Ηλία 12
38500 Βόλος