Δημοτικό Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
2016
Έτος Εγγραφής: 
2011
Θέματα: 
2011-2012
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Litter Less
2012-2013
Απορρίμματα
2013-2014
Απορρίμματα
Litter Less
2014-2015
Νερό
Απορρίμματα
2015-2016
Νερό
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης
570 01 Θεσσαλονίκη