Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Μονεμβασίας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
1999
2002

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
230 70 Μονεμβασία