Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2004
2006

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Άγιος Βασίλειος
Λαγκαδάς
572 00 Άγιος Βασίλειος Θεσσαλονίκης