Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεών

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2007
Έτος Εγγραφής: 
2004
Θέματα: 
2004-2005
Απορρίμματα
2010-2011
Ενέργεια
2013-2014
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Αμυγδαλιές
511 00 Γρεβενά