Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2000
2004
Έτος Εγγραφής: 

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Ανδρέα Κάργα 5
841 00 Άνω Σύρος