Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς Χαλκίδας

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2017
Θέματα: 
2017-2018
Σχολική Αυλή
2018-2019
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
28ης Οκτωβρίου 20
34100 Δροσιά Χαλκίδας